Cursos disponibles

    A les universitats veiem una mancança general en l’estudiantat  l’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona organitza semestralment aquest curs de 20 hores lectives, on es donen les eines necessàries per sentar les bases comunicatives i afrontar amb èxit cada presentació i intervenció que es realitzi en el món personal, acadèmic o professional. (Curs donat els dijous de 14:00 a 16:00 a la Facultat de Dret)


    L'Associació de Debat de la Universitat de Barcelona organitza semestralment aquest curs de 20 hores lectives, on es donen les eines necessàries per sentar les bases comunicatives i afrontar amb èxit cada presentació i intervenció que es realitzi en el món personal, acadèmic o professional. (Curs donat els dimecres de 17:00 a 19:00 a l'Edifici Històric UB).


    L’Associació de Debat de la Universitat de Barcelona organitza semestralment aquest curs de 20 hores lectives, on es donen les eines necessàries per sentar les bases comunicatives i afrontar amb èxit cada presentació i intervenció que es realitzi en el món personal, acadèmic o professional.